System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Maanvarainen lattia

Maanvarainen betonilaatta, alapuolinen lämmöneriste, yläpuolinen lisäeriste, lautalattia

AP01_e.gif 

Rakennekerrokset:              

pintakäsittely huoneselosteen mukaan

28…33 mm   Pontattu lattialauta huoneselosteen mukaan

 

25 mm  ilmarako

 

75 mm   Koolaus 50 x 75, k 600 alla bitumikermikaista / vaimennuskerros ROCKWOOL Flexi-Batts 50 mm (lambda d=0,036 W/mK)

 

Min 80 mm     Teräsbetonilaatta rakennussuunnitelman mukaan, by 45, pintahierta

 

Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu

 

70 mm   Lämmöneriste polystyreeni, lambda d = 0,037 W/mK

 

Pontatut levyt tai kaksinkertaiset levyt, 1 m:n reuna-alueella 140 mm

 

20 mm   Tasaushiekka

 

Suodatinkangas

 

Min 200 mm koneellisesti tiivistetty salaojituskerros, raekoko 6…16

 

Perusmaa hiekka tai moreeni, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman mukaan

 

Ohjeet:

Lattian ilmarako yhdistetään jalkalistan kautta huonetilaan. Puulattian laajenemisvarat otettava huomioon.

 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U = 0,21 W/m2K reuna-alue (0…1 m sokkelista) U = 0,19 W/m2K sisäalue (betonilaatan yläpuolinen vaimennuskerros ei ole mukana U-arvolaskelmassa)

 PrintPDFTuotekortti

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (404) Not Found. at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)