System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Rossipohja, puukannattajat

Puupalkisto, ryömintätila, rakennuslevyt, lautalattia

AP02_e.gif

Rakennekerrokset:              

Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

28…33 mm   Pontattu lattialauta huoneselosteen mukaan

18 mm   Ympäripontattu havuvaneri (liima- ja ruuvikiinnitys)

 

220 mm   Lattiakannattajat (48x220) rakennesuunnitelman mukaan / lämmöneriste, ROCKWOOL Flexi Batts 120+70 mm  (lambda d=0,036 W/mK

 

30 mm   Tuulensuojalevy / täytepohja, ROCKWOOL WPI (lambda d = 0,037 W/mK)

 

22…25 mm   Täytepohjan kannatuslauta 22…25 x 100 (lattiakannattajien alapinnassa)

 

Min 800 mm   Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4…8

 

ryömintätilan pinta-alasta

 

Min 200 mm salaojituskerros, raekoko 6…16 mm

 

Suodatinkangas savi- ja silttimailla, käyttöluokka II

 

Perus- ja täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman mukaan.

 

Ohjeet: 

 

Ympäripontattu havuvaneri toimii alapohjaa jäykistävänä levynä, ilman- ja höyrynsulkuna sekä runkovaiheen työskentelytasona. Jos havuvanerin sijasta käytetään muuta rakennuslevyä, tulee ilman- ja höyrynsulun tarpeellisuus harkita tapauskohtaisesti.

Lattiakannattajina voidaan käyttää myös liimapuu-, viilupuu-, uumalevypalkkeja, NR-vaarnapalkkeja, ristikoita, tms. 

Täytepohja tehdään ilmatiiviiksi ja levytys tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista taipumaa.

Jos sokkelin tuuletusaukkojen pinta-ala on yli 8 ‰  rakenteen lämmönläpäisykerroin U saa olla enintään 0,15 W/m2K. 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U = 0,17 W/m2K

 

Puupalkisto, ryömintätila, lautalattia

 AP03_e.gif

Rakennekerrokset:              

Pintakäsittely huoneselosteen mukaan

 

28…33 mm   Pontattu lattialauta huoneselosteen mukaan

 

0,2 mm   Ilman- ja höyrynsulku, saumat limitetty ja teipattu

 

100 mm   Koolaus 50 x 100, k 600 / lämmöneriste ROCKWOOL

 

Flexi Batts 100 mm (lambda d = 0,036 W/mK)

 

175 mm   Lattiakannattajat (50 x 175) rakennesuunnitelman mukaan / lämmöneriste, ROCKWOOL Flexi Batts 145 mm (lambda d = 0,036 W/mK)

 

30 mm   Tuulensuojalevy / täytepohja, ROCKWOOL WPI 30 m (lambda d = 0,037 W/mK)

 22…25 mm   Täytepohjan kannatusalusta 22…25 x 100 (lattiakannattajien alapinnassa)

 

Min 800 mm   Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4…8

ryömintätilan pinta-alasta

 

min 200 mm   Salaojituskerros, raekoko 6…16 mm

 

Suodatinkangas savi- ja silttimailla, käyttöluokka II

 

Perus- ja täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman mukaan

  

Ohjeet: 

Täytepohja tehdään ilmatiiviiksi ja levytys tuetaan niin, ettei siihe ajan myötä muodostu haitallista taipumaa.

Jos sokkelin tuuletusaukkojen pinta-ala on yli 8 , rakenteen lämmönläpäisykerroin U saa olla enintään 0,15 W/m2K.

 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U = 0,15 W/m2K.

 

Puupalkisto, ryömintätila, pintabetoni

 

 AP04_e.gif

Rakennekerrokset:              

Lattiapäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan

60 mm   Teräsbetonilaatta, by 45, luokka käyttötarkoituksen mukaan, pintahierto

18 mm   Ympäripontattu havuvaneri (liima- ja ruuvikiinnitys)

 

294 mm   Lattiakannattajat (vaarnapalkki 42 x (147 +147)) rakennesuunnitelman mukaan palamaton eriste, ROCKWOOL Flexi Batts, lambda d = 0,036 W/mK

 

30 mm   Tuulensuojalevy / täytepohja, ROCKWOOL WPI (lambda d = 0,037 W/mK)

22…25 mm   Täytepohjan kannatusalusta 22…25 x 100 (lattiakannattajien alapinnassa)                     

Min 800 mm   Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4…8 

ryömintätilan pinta-alasta

Min 200 mm   Salaojituskerros, raekoko 6…16 mm

Suodatinkangas savi- ja silttimailla, käyttöluokka II

 

Perus- ja täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman mukaan

  

Ohjeet: 

 

Ympäripontattu havuvaneri toimii alapohjaa jäykistävänä levynä,ilman- ja höyrysulkuna sekä runkovaiheen työskentelytasona. Jos havuvanerin sijasta käytetään muuta rakennuslevyä, tulee ilman- ja höyrynsulun tarpeellisuus harkita tapauskohtaisesti.

Lattiakannattajina voidaan käyttää myös liimapuu-, viilipuu-, uumalevypalkkeja, ristikoita, tms. 

Täytepohja tehdään ilmatiiviiksi ja levytys tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista taipumaa.

Jos sokkelin tuuletusaukkojen pinta-ala on yli 8 , rakenteen lämmönläpäisykerroin U saa olla enintään 0,15 W/m2K.

 

Ominaisuudet:

Paloluokka: REI 60

Lämmönläpäisykerroin U = 0,14 W/m2K.

 

Puupalkisto, ryömintätila, pintabetoni, märkätila

AP05_e.gif 

Rakennekerrokset:              

Laatoitus huoneselosteen mukaan.

Vedenkestävä kiinnityslaasti.                                            Tartuntasilta (tarvittaessa)

Vedeneriste, sertifioitu vedeneristysjärjestelmä, vedeneriste suositellaan nostettavaksi seinille 150 mm ( vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän vedeneristyksen oltava yhtenäinen.

 50…90 mm  Teräsbetonilaatta, by 45, luokka A-4-30,  pintahierto / hionta vedeneristeen valmistajan ohjeiden mukaan, (mukavuuslattialämmityskaapelit tai –putket), suositeltava kallistus 1:80(vähintään 1:100), kaivojen läheisyydessä 1:50

18 mm   Ympäripontattu havuvaneri (liima- ja ruuvikiinnitys)

 

294 mm lattiakannattajat (vaarnapalkki 42 x (147 +147)) rakennesuunnitelman mukaan palamaton eriste, ROCKWOOL Flexi Batts, lambda d = 0,036 W/mK

 

30 mm tuulensuojalevy / täytepohja, ROCKWOOL WPI (lambda d = 0,037 W/mK)

 

22…25 mm   Täytepohjan kannatusalusta 22…25 x 100 lattiakannattajien alapinnassa)                      

min 800 mm   Ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4…8 

ryömintätilan pinta-alasta

 

Min 200 mm   Salaojituskerros, raekoko 6…16 mm

 

Suodatinkangas savi- ja silttimailla, käyttöluokka II

 

Perus- ja täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman mukaan

  

Ohjeet:

Pontattu havuvaneri toimii alapohjaa jäykistävänä levynä sekä runkovaiheen työskentelytasona Muutapalkistoa matalampi (ja tiheämpi)palkisto mahdollistaa märkätilan ja kuivan tilanlattiapintojen sovittamisen likimain samaan tasoon. Lattiakannattajina voidaan käyttää myös liimapuu-, viilipuu-, uumalevypalkkeja, ristikoita, tms.

Täytepohja tehdään ilmatiiviiksi ja levytys tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista taipumaa.

Jos sokkelin tuuletusaukkojen pinta-ala on yli 8 , rakenteen lämmönläpäisykerroin U saa olla enintään 0,15 W/m2K.

 

Ominaisuudet:

Paloluokka: REI 60

Lämmönläpäisykerroin U = 0,14 W/m2K.

 

Puupalkisto, ryömintätila, kelluva pintalevytys

 AP06_e.gif

Rakennekerrokset:

Lattiapäällyste ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan 22…30 mm

Pontattu lastulevy (22 mm) tai 2-kertainen lattilevyksi tarkoitettu kipsilevy (2x15 mm)

Min 30 mm Askeläänieristyslevy, ROCKWOOL Flexi Batts 30 mm (lambada d = 0,036 W/mK) 

18 mm Ympäripontattu havuvaneri (lima- ja ruuvikiinnitys)

294 mm lattiakannattajat (vaamapalkki 42 x (147 +147 ) rakennesuunnitelman mukaan palamaton eriste, ROCKWOOL Flexi Batts 125+150 mm (lambda d = 0,036 W/mK

30 mm tuulensuojalevy / täytepohja, ROCKWOOL WPI 30mm (lambda d = 0,037 W/mK) 

22…25 mm täytepohjan kannatuslauta 22…25 x 100 mm (lattiakannattajien alapinnassa)

 Min 800 mm ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 4…8  ryömintätilan pinta-alasta 

Min 200 mm    Salaojituskerros, raekoko 6…16 mm suodatinkangas savi- ja silttimailla, käyttöluokka II 

Perus- tai täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman mukaan 

Ohjeet: 

Pontattu havuvaneri toimii alapohjaa jäykistävänä levynä, ilman- ja höyrynsulkuna sekä runkovaiheen työskentelytasona. Jos rakennuslevynä käytettään muuta kuin vaneria, tulee ilman- ja höyrynsulun tarpeellisuus harkitaan tapauskohtaisesti.                                                                  Askeläänieristyslevy voidaan korvata 40mm:n kuivatulla hiekkakerroksella.                                                                  Täytepohja tehdään ilmatiiviiksi ja levytys tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista taipumaa. Jos sokkelin tuuletusaukkojen pinta-ala on yli 8 , rakenteen lämmönläpäisykerroin U saa olla enintään 0,15 W/m2K. 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U =0,13 W/m2 K (kun askeläänieristyslevy on mukana laskennassa), 0,14 W/m2 K (ilman askeläänieristyslevyä) 

Puupalkisto, ryömintätila, pintabetoni, märkätila (vedeneriste pintalaatan alla)

AP07_e.gif

  

 

Rakennekerrokset:                 

Laatoitus huoneselosteen mukaan

 Vedenkestävä kiinnityslaasti 50…90 mm    

Teräsbetonilaatta, by 45 luokka A-4-30, pintahierto / hionta vedeneristeen valmistajan mukaan, (mukavuuslattialämmityskaapelit tai –putket), suositeltava kallistus 1:80, (vähintään 1:100), kalvojen läheisyydessä 1:50                                           

Vedeneriste 2-kertainen kumibitumikermi, vedeneriste suositellaan nostettavaksi seinille 150mm (vähintään 100 mm) valmista lattiapintaa ylemmäksi, liittymän seinän vedeneristyksen oltava yhtenäinen 18 mm

Ympäripontattu havuvaneri (liima- ja ruuvikiinnitys) 294 mm

Lattiakannattajat (vaamapalkki 42 x (147 + 147) rakennesuunnitelman mukaan palamaton eriste, ROCKWOOL Flexi Batts 125 + 150 mm (lambda d = W/mK)

30mm tuulensuojalevy / Täytepohja, ROCKWOOL WPI (lambda d 0,037 W/mK)

22…25mm täytepohjan kannatuslaua 22…25 mm x 100 (lattiakannattajien alapinnassa)

Min 800 mm ryömintätila, tuuletusaukkojen määrä 8 , ryömintätilan pinta-alasta

Min 200 mm salaojituskerros, raekoko 6…16mm 

Suodatinkangas savi- ja silttimailla, käyttöluokka II

Perus- tai täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 pohjarakennussuunnitelman mukaan 

Ohjeet: 

Pontattu havuvaneri toimii alapohjaa jäykistävänä levynä sekä runkovaiheen työskentelytasona.                                             Muuta palkistoa matalampi (ja tiheämpi) palkisto mahdollistaa märkätilan ja kuivan tilan lattiapintojen sovittamisen likimain samaan tasoon. Lattiakannattajina voidaan käyttää myös liimapuu-, viilupuu-, uumalevypalkkeja, ristikoita, tms.

Täytepohja tehdään ilmatiiviiksi ja levytys tuetaan niin, ettei siihen ajan myötä muodostu haitallista taipumaa.

Jos sokkelin tuuletusaukkojen pinta-ala on yli 8 , rakenteen lämmönläpäisykerroin U saa olla enintään 0,15 W/m2 K. 

Ominaisuudet:

Paloluokka: REI 60                                            Lämmönläpäisykerroin U = 0,15 W/m2 K

 PrintPDFTuotekortti

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)