System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Tuulettamattomat rakenteet

kellarin seinä, kevytsoraharkkoseinä, solupolystyreenieriste, saunatila

US03_e.gif

 

Rakennekerrokset:

Tiivistetty routimaton täyttö.

 

Min 200 mm Salaojistuskerros, raekoko 6…16 mm

 

100/50 mm lämmöneriste, solupolystyreeni, lambda d = 0,037 W/mK, paksuus

 

100 mm 0…1 m maanpinnan alapuolelle, muualla 50 mm

 

Vedeneriste, yksinkertainen bitumiliuossively ja kumibitumikermi, kiinnitys hitsaamalla vedeneristeen alustan tasoitus oikaisulaastilla

 

290 mm Kevytsoraharkko rakennesuunnitelman mukaan, muurauslaasti M 100/500, lambda d = 0,21 W/mK (rakosaumat) Sementtipohjainen tasoite

 

Min 25 mm Tuuletusväli, auki lämpimään tuulettuvaan tilaan / 25 mm pystylaudat koolausten kohdilla

 

75 mm Lämmöneriste, Rockwool Flexi Batts, lambda d = 0,036 W/mK / pystykoolaus 50 x 75 k 600 Höyrysulku, kuumuutta kestävä alumiinitiivistyspaperi, saumat limitetty ja teipattu

 

Min 22 mm sisäverhouslauta huoneselosteen mukaan

Ohjeet:          

Lämmöneristylevyt liimataan alustaan bitumilla B95/35. Pintalämpötila

 levyjä asennettaessa enintään 130oC.

 

Kumibitumikermin yläreunan kiinnitys varmistetaan mekaanisesti. 

 

Vedeneristeen alusta tulee tasaisuudeltaan vastata

puuhierrettyäpintaa.

 

Radonalueilla rakenne ja sen liittymät tiivistetään

rakennesuunnitelman mukaan. 

 

Sisäpuolisen eristetyn seinärakenteen alle muurataan vähintään 150

mm korkea kiviaineinen sokkeli. Seinän höyrynsulku liitetään tiiviisti

lattian vedeneristykseen.

 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U = 0,22 W/m2K (ilman kevytsoraharkon

sisäpuolisia eriste- ja rakennekerroksia).

 

Paloluokka EI 240, kun rakenne ei kantava

REI 240, kun rakenne kantava

 

Ohutrapattu betoniulkoseinä

 

US10_e.gif

 

Rakennekerrokset:

15 mm Ohutrappaus, hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausjärjestelmä, jossa pohjarappaus, rappausverkko, pintarappaus ja kulmavahvistukset yms. järjestelmän mukaan 

 

180 mm Vuorivillaeriste Rockwool Speedrock lamelli (koko: 1200x200xpaksuus) 1 tai 2 (lambda d = 0,041 W/mK) primerpinnoitteinen rappausaluslamelli

 

150 mm Teräsbetoniseinä rakennussuunnitelman mukaan, pinta by 40 mukaan

 

Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan.

 

Ohjeet:

Rappauksen tulee olla pakkasenkestävää. 

Kukin tuoterakenne perustuu valmistajien kehittämien materiaalien ja kiinnitysosien käyttöön ja saattaa edellyttää asennustyössä valmistajan erityisosaamista. Lämmöneristys ja rappausverkko kiinnitetään eriste- ja pinnoitetoimittajien kirjallisten ohjeiden mukaan. Pysty- ja vaakaliikkeet sallivat korroosionkestävät mekaaniset erikoiskiinnikkeet tarvittaessa

Kuitulaastilla tehtävän 5…15 mm ohutrappauksen sijasta voidaan käyttää myös kolmikerrosrappausta, jolle on eri vaatimukset ja valmistajien omat ohjeet. 

Eristerappausverhousta ei suositella ulkoseiniin paikoissa, joissa niihin kohdistuu mekaanisia rasituksia.

 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U = 0,23 W/m2K.

Lämmöneristeen mahdollisten kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutukseksi on laskelmassa arvioitu 0,005 W/m2K.

Sisäkuoren paloluokka EI 90, kun sisäkuori ei kantava

REI 90, kun sisäkuoren paksuus 150 mm.

 

 

Ojutrapattu eristetty kevytbetonharkkoiseinä

 

US11_e.gif

 

Rakennekerrokset:

n.15 mm Ohutrappaus, hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausjärjestelmä, jossa pohjarappaus, rappausverkko, pintarappaus ja kulmavahvistukset yms. järjestelmän mukaan 

 

120 mm Vuorivillaeriste Rockwool Speedrock lamelli (koko: 1200x200xpaksuus) 1 tai 2 (lambda d = 0,041 W/mK) primeripinnoitteinen rappausaluslamelli

 

250 mm Karkaistu kevytbetoniharkko ilmasaumoin rakennesuunnitelman mukaan, tiheys 450 kg/ m2, lambda n = 0,13 W/mK

 

Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan

 

Ohjeet:

Rappauksen tulee olla pakkasenkestävää. 

Kukin tuoterakenne perustuu valmistajien kehittämien materiaalien ja kiinnitysosien käyttöön ja saattaa edellyttää asennustyössä valmistajan erityisosaamista. Lämmöneristys ja rappausverkko kiinnitetään eriste- ja pinnoitetoimittajien kirjallisten ohjeiden mukaan. Pysty- ja vaakaliikkeet sallivat korroosionkestävät mekaaniset erikoiskiinnikkeet tarvittaessa

Kuitulaastilla tehtävän 5…15 mm ohutrappauksen sijasta voidaan käyttää myös kolmikerrosrappausta, jolle on eri vaatimukset ja valmistajien omat ohjeet. 

Eristerappausverhousta ei suositella ulkoseiniin paikoissa, joissa niihin kohdistuu mekaanisia rasituksia.

 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U = 0,22 W/m2K.

Lämmöneristeen mahdollisten kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutukseksi on laskelmassa arvioitu 0,005 W/m2K.

Sisäkuoren paloluokka REI 240, kun sisäkuori kantava  

 

Ohutrapattu, eristetty tiiliseinä

 

US12_e.gif

 

Rakennekerrokset:

15 mm Ohutrappaus, hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausjärjestelmä, jossa pohjarappaus, rappausverkko, pintarappaus ja kulmavahvistukset yms. järjestelmän mukaan 

60 mm Vuorivillaeriste Rockwool Facade Batts(lambda d = 0,038 W/mK) kaksitiheyksinen eriste tasaamaan pohjan epätasaisuuksia

135 mm Sisäkuoren muuraus rakennesuunnitelman mukaan, muurauslaasti M100/50.

Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan

 

Ohjeet:

Rappauksen tulee olla pakkasenkestävää. 

Kukin tuoterakenne perustuu valmistajien kehittämien materiaalien ja kiinnitysosien käyttöön ja saattaa edellyttää asennustyössä valmistajan erityisosaamista. Lämmöneristys ja rappausverkko kiinnitetään eriste- ja pinnoitetoimittajien kirjallisten ohjeiden mukaan. Pysty- ja vaakaliikkeet sallivat korroosionkestävät mekaaniset erikoiskiinnikkeet tarvittaessa

Kuitulaastilla tehtävän 5…15 mm ohutrappauksen sijasta voidaan käyttää myös kolmikerrosrappausta, jolle on eri vaatimukset ja valmistajien omat ohjeet. 

Eristerappausverhousta ei suositella ulkoseiniin paikoissa, joissa niihin kohdistuu mekaanisia rasituksia.

 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U = 0,24 W/m2K.

Lämmöneristeen mahdollisten kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutukseksi on laskelmassa arvioitu 0,005 W/m2K.

Sisäkuoren paloluokka EI 180, kun sisäkuori ei kantava

REI 120, kun sisäkuori kantava

 

 

Ohutrapattu terräsrunkoseinä

 

 

 

Rakennekerrokset:

15 mm Ohutrappaus, hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausjärjestelmä, jossa pohjarappaus, rappausverkko, pintarappaus ja kulmavahvistukset yms. järjestelmän mukaan 

50 mm Rappausaluseriste Rockwool Facade Batts(lambda d = 0,038 W/mK), kiinnitys mekaanisesti teräsrunkoon

22 mm umpilauta tai vastaava

175 mm Kantava runko, kuumasinkitty uumareijitetty teräsranka k 600 rakennesuunnitelman mukaan / teräsrungon sisään lämmöneriste, Rockwool Flexi Batts (lambda d = 0,036 W/mK) 

0,2 mm Höyryn- ja ilmansulku, polyeteenimuovikalvo, saumat limitetty ja teipattu

13 mm Rakennuslevy, esim. kartonkipohjainen kipsilevy

Seinäverhous ja pintakäsittely huoneselosteen mukaan

 

Ohjeet:

Rappauksen tulee olla pakkasenkestävää. 

Kukin tuoterakenne perustuu valmistajien kehittämien materiaalien ja kiinnitysosien käyttöön ja saattaa edellyttää asennustyössä valmistajan erityisosaamista. Lämmöneristys ja rappausverkko kiinnitetään eriste- ja pinnoitetoimittajien kirjallisten ohjeiden mukaan. Pysty- ja vaakaliikkeet sallivat korroosionkestävät mekaaniset erikoiskiinnikkeet tarvittaessa

Kuitulaastilla tehtävän 5…15 mm ohutrappauksen sijasta voidaan käyttää myös kolmikerrosrappausta, jolle on eri vaatimukset ja valmistajien omat ohjeet. 

Eristerappausverhousta ei suositella ulkoseiniin paikoissa, joissa niihin kohdistuu mekaanisia rasituksia.

Käyttö P1 – ja P2-luokan rakennuksissa RakMK:n osan E1 mukaisin rajoituksin, 

Lämmöneriste asennetaan huolellisesti teräsrankojen väleihin haitallisen ilmankierron estämiseksi.

 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U = 0,20 W/m2K.

Lämmöneristeen kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutukseksi on laskelmassa arvioitu 0,005 W/m2K.

  

 

Vanhan julkisivun korjaus

 

 

 US14_e.gif

Rakennekerrokset:

15 mm Ohutrappaus, hyväksytty ja sertifioitu ohutrappausjärjestelmä, jossa pohjarappaus, rappausverkko, pintarappaus ja kulmavahvistukset yms. järjestelmän mukaan 

160 mm Rappausaluseriste Rockwool Facade Batts(lambda d = 0,038 W/mK), kaksitiheyksinen eriste tasaamaan pohjan epätasaisuuksia

n.80 mm Vanha teräsbetoniseinä, jonka ulkopuoliset ulkokuori, kiinnikkeet ja eristeet on poistettu

Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

 

Ohjeet:

Sandwich elementin korjaus siten, että vanha ulkokuori ja eriste puretaan. Tilalle kiinnitetään uusi eriste ja rappausverkko, ja pinta rapataan pakkasenkestävällä ohutrappauksella. 

Kukin tuoterakenne perustuu valmistajien kehittämien materiaalien ja kiinnitysosien käyttöön ja saattaa edellyttää asennustyössä valmistajan erityisosaamista. Lämmöneristys ja rappausverkko kiinnitetään eriste- ja pinnoitetoimittajien kirjallisten ohjeiden mukaan. Pysty- ja vaakaliikkeet sallivat korroosionkestävät mekaaniset erikoiskiinnikkeet tarvittaessa

Rockwool Facade Batts vuorivilla levytyksen pehmeämpi puoli asettuu tiiviisti sisäkuoren epätasaista ulkopintaa vasten, ja tiheämpi ulkopinta muodostaa jäykän ja tasaisen rappausalustan. 

Kuitulaastilla tehtävän 5…15 mm ohutrappauksen sijasta voidaan käyttää myös kolmikerrosrappausta, jolle on eri vaatimukset ja valmistajien omat ohjeet.

Eristerappausverhousta ei suositella ulkoseiniin paikoissa, joissa niihin kohdistuu mekaanisia rasituksia. 

Ominaisuudet:

Lämmönläpäisykerroin U = 0,24 W/m2K.

Lämmöneristeen kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutukseksi on laskelmassa arvioitu 0,005 W/m2K.

Sisäkuoren paloluokka EI 90, kun sisäkuori ei-kantava

REI 90, kun sisäkuoren paksuus 150 mm.

  

 PrintPDFTuotekortti

System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script2.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)